Home

Sa Su Seoul

Listen on:

Latest Episode

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

About me
and the show

ข้าวเป็นอาจารย์สอนภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไทย ส่วนกิ่งเป็นนักเขียนและคนทำสำนักพิมพ์ไจไจบุ๊คส์ พวกเรามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาและอาศัยอยู่ในห้องกึ่งใต้ดินในโซล เลยอยากจะแบ่งปันเรื่องเล่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่นี่ การเรียนในสาขาการสอนภาษา (ข้าว) และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (กิ่ง) และเรื่องประหลาดใจอื่นๆ ที่ทำให้เรายิ้มได้(ตอนหลัง)เสมอ

Support the show

Help us make the show. By making a contribution, you will help us to make stories that matter and you enjoy.

Get in touch

อยากให้เราคุยเรื่องอะไร บอกเราได้นะ!

เพียงใช้แฮชแท็ก #sasuseoul บนทวิตเตอร์หรือส่งข้อความหาเราโดยตรงผ่านแบบฟอร์มนี้

Stay in touch

Get every new episode delivered to your inbox.

Follow me on: