คอลัมน์ว่าด้วยการมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเกาหลีในเบื้องต้น

เรื่องเกี่ยวกับเกร็ดวัฒนธรรมเกาหลีที่เจอมาแล้วคัน เลยค้นต่อและอยากมาเล่าสู่กันฟัง

เรื่องสนุกๆ ของภาษาเกาหลี (เร็วๆ นี้)

Podcast

Listen on:

About me

คนไทยสองคนที่มาเรียนและทำงานอยู่ในเกาหลี

Photo by Alex Knight on Pexels.com

Stay in touch

Get every new episode delivered to your inbox.